Bisp Thomas
Strängnäs
Aktiviteter genomförda
Vi har genomfört Latrin i Amuka-enheten i Kwanza Sub-County, Transnzoia County sedan oktober 2020. Enheten har en ungefärlig befolkning på 5 779 med 13 byar och 1 165 hushåll när vi startade programmet den 1 oktober 2020.
Fokus för projektet har varit i 5 byar nämligen:
1. Makhele
2. Makhonge
3. Maram /Center
4. Misemwa
5. Sikhendu
Ovanstående 5 byar utgör 42,1% av enheten och har totalt 491 hushåll. Befolkningen lever av jordbruk, kycklinghållning och djurhållning.
Sedan oktober 2020 har följande verksamhet genomförts:  
- Vi började med rapportmöte med hälsomyndigheterna följt av kartläggning av byarna samt ett möte med lokalförvaltningen i de 5 byarna.
- Vi gjorde ett kombinerat upptaktsmöte för alla de fem byarna den 27 oktober 2020 där medlemmar i alla byarna, den lokala administrationen, folkhälsomyndigheterna och RDS-personal var närvarande. Då informerade vi om projektet och pratade om vikten av latriner.
- Efter det hade vi utbildning för 40 nyckelpersoner i samhället som skulle vara direkt involverade i projektet. Detta inkluderade alla byäldste, representanter för olika grupper, byhälsovolontärer och Nyumba kumi, volontärer för samhällshälsa och latrin byggare från byarna.
- Efter det har vi haft en rad uppföljningar med hushållen av RDS-personal, byäldste, byhälsovolontärer och andra representanter som gör följande;
- Prata om hälsoutbildning om sanitet, allmän hygien och avfallshantering.  
- Stärka hushållens motivation till att ha och använda en latrin med ett lock,  handtvättmöjligheter med tvål eller aska.
- Uppföljning för att se hur hushållen följer upp sina åtaganden att bygga en latrin.
- Diskussioner om tillgång till och användning av rent vatten
Allt ovanstående syftar till att minska sanitetsrelaterade sjukdomar.
 
Nedanstående tabell visar hur arbetet fortgått:
 
 
Byarna
Total antal hushåll
Hushåll med någon sorts latrin
Hushåll utan latrin
Antal latriner byggda i november
Antal latrine byggda i december
Antal hushåll utan latrin i december
1
MAKHELE
165
41
124
3
109
12
2
MAKHONGE
139
19
120
9
102
9
3
MISEMWA
118
46
72
4
60
8
4
SIKHENDU
93
32
61
0
49
12
5
MARAM
122
52
70
3
63
4
 
Antalet byggda latriner under oktober och november var låg i de flesta byar på grund av den förlängda regnperioden och att utmaningar med högt grundvatten och lösa jordar. Ändå fortsatte volontärerna med att ge information till hushållen och i december när regnet minskade och grundvattennivån föll har de flesta hushållen lyckats bygga en latrin enligt nödvändiga parametrar.
Under uppföljningsbesök vid alla hushåll diskuterar vi utmaningar som familjerna har med att sätta upp en latrin och vi ger hälsoundervisningen. Detta är viktigt då det motiverar hushållen att ta hand om sin latrin och det motiverar också andra hushåll att bygga sin
 
Utmaningar och näst steg
Några få samhällsmedlemmar som bor i områden runt floden känner fortfarande att det inte är möjligt att ha en latrin på grund utmaningen av lösa jordar och högt grundvatten som kommer med regnperioder. Vi planerar uppföljning i detta område när det är torrare i januari då vi planerar fler insatser för just dessa familjer.  Vi räknar med att uppnå målet med att 100 % av familjerna har en latrin enligt standarden i slutet av januari, så att vi då kan ha uppnått målet med att byarna kan utses till ”open defecation free villages”. 
 
 
Bilder:
Exempel på latrin som fanns före projektet som måste förbättras.
Problem med högt grundvatten
 
Grävande av latrinhål
 
Början på konstrutionen
 
 
Diskussion om vikten av ett lock på latrinen
En riktig fin färdigbygg latrin
Exempel på latrin
Exempel på latrin
ClubRunner Mobile
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7